Algemene voorwaarden van Wattify BV
BE0777.610.990 Kriephoekstraat 25 9230 Wetteren, België

Artikel 1: Definities

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 2: Algemeen

Artikel 3: Offertes, aanbiedingen

Artikel 4: Annulering

Artikel 5: Prijzen

Artikel 6: Honorarium- of prijswijzigingen

Artikel 7: Betalingstermijn

Artikel 8: Inhoud en wijziging overeenkomst

Artikel 9: Auteursrechten etc.

Artikel 10: Overmacht

Artikel 11: Aansprakelijkheid

Artikel 12: Verlengingen

Artikel 13: Geschillen

Artikel 14: Toepasselijk recht